Účet

Jakékoliv příspěvky na chod a údržbu chrámu, na kázání a uctívání Božstev zasílejte prosím na účet chrámu: 2800101124 / 2010.

U specifických projektů, prosím, zadávejte variabilní symbol:

Při zasílání příspěvků nám, budete-li chtít, zašlete také na sebe kontakt, abychom Vás mohli odměnit malým dárečkem v podobě Mahá-prasádam a časopisu. Každá pomoc je velice důležitá. Děkujeme!