2019-10-28-ACPO Trivikrama Svámí – Přednáška SB-8.5.29