2019-10-27-ACPO Trivikrama Svámí – Přednáška CC-ADI-7.43