Nitjánanda Trajódaší – Příchod Pána Šrí Nitjánandy Prabhua (půst do oběda)