2019-07-21-ACPO Alalanát Prabhu – Přednáška BG-4.9 Nedělní program