valmiki

Přednáška Válmíkiho prabhua v Góvindě

Zveme Vás na přednášky vznešeného oddaného, žáka Jeho Milosti Čaitanja Čandra Čarana Prabhua a kandidáta na sannjásína Jeho Milosti Válmíkiho Prabhua ve středu 26.4. na veřejném programu v restauraci Góvinda v Soukenické ulici 27.

Tento upřímný a prostý oddaný s velkými zušenostmi ze sankírtanu má velké srdce plné lásky a soucitu. Jeho přednášky jsou jednoduché, vtipné a srozumitelné pro každého. Cituje mnoho příkladů ze života oddaných i svých bohatých zkušeností. Stále se opírá o autoritu Šríly Prabhupády a svého duchovního mistra.

A víra a důvěra ve Šrí Krišnu a Šrílu Prabhupádu mu pomohly v jeden den maratónu (31.12.2015) rozdat 1008 (!) knih.