Centrum pro védská studia, Lužce
Co chystáme?
Harinámy - každou středu a pátek od 16 hodin. Sraz u Obecního domu na náměstí Republiky.
Veřejné programy - každou středu v restauraci Góvinda v Soukenické ulici od 18 hodin.
Hostiny - každou neděli v chrámu Lužce od 14 hodin.
Vaišnavský kalendář 2017
Dnešní daršan - 19. ledna 2018
Archiv

Mahábhárata (audiokniha)

Největší duchovní epos všech dob

Ze sanskritu do angličtiny přeložil a převyprávěl
Krišna Dharma dás
Z angličtiny přeložil
Jan Mareš
Vypráví
Ánanda Kandiní déví dásí

Kniha první – Kostky jsou vrženy

 1. Zrození starších Kuruova rodu
 2. Pándu proklet a požehnán
 3. Pánduovci přicházejí do Hastinápuru
 4. Durjódhana začíná kout pikle
 5. Přehlídka válečného umění
 6. Nenávist Kuruovců roste
 7. Vylákání Pánduovdců z Hastinápuru
 8. Narození Ghatótkači a Bakova smrt
 9. Gandharva Angáraparna
 10. Draupadina svajamvara
 11. Pánduovci se žení s Draupadí
 12. Dhritaráštra se vzdává poloviny království
 13. Ardžunova poutní cesta
 14. Spálení lesa Khándavy
 15. Nebeská síň
 16. Mocný Džarásandha
 17. Oběť rádžasúja
 18. Durjodhanova závist
 19. Hra v kostky
 20. Draupadí je přivlečena před shromáždění
 21. Vyhnání Pánduovců
 22. Odchod do lesa
 23. Dhritaráštrova úzkost
 24. Judhišthirovy pokyny o mravnosti
 25. Ardžuna se vydává na nebesa
 26. Cesta do Badarikášramu
 27. Bhímovo setkání s Hanumánem
 28. Urážka Kuvéry
 29. Ardžunův návrat
 30. Krišna navštěvuje Pánduovce
 31. Boj s gandharvy — část 1, část 2
 32. Mudrc Durvásá
 33. Džajadrathův únos Draupadí
 34. Jezero smrti
 35. Odchod do Viráty
 36. Další urážka Draupadí — část 1, část 2
 37. Kuruovci útočí na Virátu
 38. Ardžunův střet s Kuruovci — část 1, část 2
 39. Bitva u Viráty
 40. Konec vyhnanství
 41. Králové si volí strany — část 1, část 2
 42. Dhritaráštrův vzkaz
 43. Sklíčenost slepého krále
 44. Panika mezi Kuruovci — část 1, část 2, část 3
 45. Pánduovci se radí s Krišnou
 46. Krišnovo poselství míru
 47. Durjódhanova zatvrzelost — část 1, část 2
 48. Na Kurukšétru! část 1, část 2

Kniha druhá – Osvobození

 1. Přípravy vojsk
 2. Šikhandího osud (Bhíšmovo vyprávění) — část 1, část 2
 3. Zaujímání pozic
 4. Bhagavad-gítá — část 1, část 2
 5. Válka začíná
 6. Judhišthirovy obavy
 7. Bhíšma působí spoušť
 8. Rákšasové předvádějí svoji sílu
 9. Bhíšmův slib
 10. Krišna chrání svého oddaného
 11. Judhišthira přichází za Bhíšmou
 12. Bhíšmův pád
 13. Velení přebírá Dróna
 14. „Judhišthira bude zajat“ — část 1, část 2
 15. Abhimanjuova jedinečná moc — část 1, část 2
 16. Ardžunův strašlivý slib — část 1, část 2
 17. Ardžuna pobíjí Kuruovce — část 1, část 2
 18. Krišnova mystická moc — část 1, část 2
 19. Kuruovci se přeskupují
 20. Noční bitva — část 1, část 2
 21. Dhrištadjumna bojuje s Drónou — část 1, část 2
 22. Nárajanova zbraň
 23. Armádě velí Karna
 24. Karnova chrabrost — část 1, část 2
 25. Ardžunův souboj s Karnou — část 1, část 2
 26. Kuruovcům velí Šalja — část 1, část 2
 27. Bhímův souboj s Durjódhanou — část 1, část 2
 28. Noční krveprolití — část 1, část 2
 29. Ašvatthámův trest
 30. Judhišthirův žal — část 1, část 2
 31. Bhíšmovy pokyny — část 1, část 2
 32. Krišnův návrat do Dváraky
 33. Judhišthirova oběť ašvamédha
 34. Vidurovy pokyny Dhritaráštrovi
 35. Pánduovi odcházejí do ústraní — část 1, část 2

Dodatky

 1. Karnovo zrození
 2. Karnovo prokletí
 3. Bhíšmův nebeský původ
 4. Dharmovy otázky Judhišthirovi