Centrum pro védská studia, Lužce
Co chystáme?
Harinámy - každou středu a pátek od 16 hodin. Sraz u Obecního domu na náměstí Republiky.
Veřejné programy - každou středu v restauraci Góvinda v Soukenické ulici od 18 hodin.
Hostiny - každou neděli v chrámu Lužce od 14 hodin.
Vaišnavský kalendář 2017
Dnešní daršan - 19. ledna 2018
Archiv

Co děláme - Božstva

Uctívání božstev

„Nejvyšší Pán má své autorizované zastoupení v podobě Božstva, jež se nazývá arčá-vigraha. Tato arčá-vigraha je Jeho inkarnací. Pán je všemohoucí, a proto může přijímat služby oddaného skrze tuto svou inkarnaci, čímž vychází vstříc každému, kdo žije podmíněným životem.“ (Šríla Prabhupáda, význam k verši z Bhagavad-gíty 12.5)

O Božstva Šrí Šrí Nitái Navadvípačandry se starají dvakrát zasvěcení oddaní (bráhmani), kteří Božstva každý den budí, koupou, převlékají a nabízejí jim několikrát denně chutná jídla a nápoje, květy, vonné tyčinky a oleje, oheň a vodu, ovívají je čámarou a vějířem z pavích per a ukládají spát. Předměty obětované Božstvům se promění na mahá-prasádam, milost Nejvyššího Pána. Obřadu árati, během kterého púdžárí Božstvům tyto předměty nabízí, může návštěvník chrámu přihlížet nebo dokonce doprovázet opěvováním Nejvyššího Pána a je řečeno, že mu to přináší stejný duchovní prospěch, jako kdyby sám tento obřad prováděl.

Program chrámu

Pro všechny chrámy ISKCONu ustanovil Šríla Prabhupáda časový rozvrh, podle kterého se oddaní řídí při uctívání Božstev, kírtanech před Nimi i při ranní přednášce ze Šrímad Bhágavatamu.

„Pravidelnou návštěvou přednášek z Bhágavatamu a službou čistým oddaným je vše nepříznivé v srdci takřka zničeno. Láskyplná služba Osobnosti Božství, Šrí Krišnovi, který je opěvován transcendentálními písněmi, se tak stane nezvratitelnou skutečností.“ (Šrímad-Bhágavatam 1.2.18)

Tento program je v chrámech ISKCONu téměř totožný po celém světě.

04:30 Mangala árati a modlitba k Pánu Nrisimhadévovi
Tulasí púdža
07:15Vítání Božstev
Guru púdža a kírtan
Přednáška ze Šrímad Bhágavatamu
14:00Bhóga árati
19:00Gaura árati
19:30Přednáška z Bhagavad-Gíty

U příležitosti různých oslav či příjezdů svatých osob se může program změnit.

Hostiny

Na pokyn Šríly Prabhupády pořádají oddaní po celém světě ve svých střediscích a chrámech nedělní hostiny lásky, na které zvou v co nejhojnějším počtu všechny hledače, zvědavce i hladovce :), prostě každého, kdo chce zažít neopakovatelnou atmosféru společného kírtanu, přednášky z drahokamu duchovní moudrosti Indie Bhagavad-gíty zakončenou hostinou plnou úžasných chutí, která vás přiměje přijít zas a zas.

Nedělní program začíná ve 14:00 hodin.

Odkazy